Dárek od srdce, ručně vyráběné džemy z českého ovoce

Obchodní podmínky


Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (dále jen dodavatel) a kupujícím (dále jen zákazník) při prodeji zboží, zakázkové výrobě a poskytování služeb mezi firmou Robert Wildner - Dárek od srdce, se sídlem Provaznická 1646, 739 34 Šenov, IČ: 61953202 a zákazníkem.

1. Správnost údajů a ochranné známky

1.1. Zákazník ručí za správnost údajů v korektuře, kterou potvrdil e-mailem. Ručí také za to, že použitím údajů (texty, obrázky, logotypy apod.), které dodal pro zhotovení objednaných tištěných materiálů, nebudou poškozena práva třetích osob. Výslovně se zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré škody a náklady, které by prodávajícímu mohly vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek).

2. Forma objednávky

2.1. Objednávky služeb firmy Robert Wildner - Dárek od srdce lze podat telefonicky, formulářem na internetové prezentaci, e-mailem nebo řádnou objednávkou. Každá tato objednávka je považovaná za závaznou, pokud není stanoveho jinak.

3. Reklamace obsahové chyby

3.1. Na zjevnou chybu v zadání nemá dodavatel povinnost zákazníka upozornit. Jako závazný vzor pro zhotovení tištěných a pískovaných materiálů je považována odsouhlasená korektura zákazníkem. Jakékoliv chyby v odsouhlasené korektuře vzniklé na straně dodavatele např. nesprávným přepisem údajů nebo ne zcela čitelným zadáním zákazníka, jdou zcela na vrub zákazníka a nejsou důvodem k reklamaci ani k jakýmkoliv nárokům k náhradě škody. Oprávněně lze reklamovat pouze tištěné materiály, které se obsahově liší od odsouhlasené korektury zákazníkem.

3.2. Reklamaci je nutno zaslat nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí věci, a to prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem na adresu Robert Wildner - Dárek od srdce, Provaznická 1646, 739 34 Šenov nebo na info@darekodsrdce.cz včetně fotodokumentace). Vyjádření k zaslané reklamaci je zasíláno na e-mail zákazníka nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího doručení. Oprávněné reklamace jsou vyřizovány v co nejkratší době.

3.3. Reklamaci nelze uplatnit u díla, které bylo změněno neoprávněnou osobou nebo jiným dodavatelem služeb. Reklamovat lze pouze originální dílo dodané firmou Robert Wildner - Dárek od srdce.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. Zákazník, který nakoupil zboží jako spotřebitel, a uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má právo v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník v tomto případě musí odstoupení dodavateli doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci, a to prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem na adresu Robert Wildner - Dárek od srdce, Provaznická 1646, 739 34 Šenov nebo na info@darekodsrdce.cz).

4.2. Zákazník je povinen zboží dodavateli vrátit na své náklady. Zboží musí být s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a v původním obalu a stavu, v jakém zboží převzal. V případě, že zboží bude vráceno nekompletní, poškozené či jinak znehodnocené, může dodavatel snížit vrácenou kupní cenu o odpovídající částku. Peníze budou zákazníkovi vráceny neprodleně, nejpozději do 14-ti dnů od přijetí vráceného zboží.

4.3. Zákazník nemůže odstoupit od smluv: (1) na dodávku zboží, které bylo zhotoveno zakázkově na objednávku zákazníka (pískování, potisk reklamních předmětů, tištěné materiály apod.), (2) na služby, které započaly na základě objednání před doručením odstoupení kupujícího od smlouvy, (3) na dodávku grafických a tiskových prací zhotovených z podkladů zaslaných zákazníkem, pokud v kupní smlouvě nebo objednávce nebylo ujednáno jinak.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohová faktura - začátek výroby po přijetí platby na bankovní účet dodavatele. Bankovní spojení a částka k platbě je zasílána e-mailem v zálohové faktuře.

5.2. Dobírka - platba při převzetí od přepravce.

5.3. Bankovní převod - platba po převzetí zakázky od dodavatele v prospěch účtu dodavatele.

6. Termíny dodání

6.1. Standardní dodací termín objednaných tištěných materiálů a zboží je 10 pracovních dnů od odsouhlasení korektury, obdržení objednávky nebo podepsané kupní smlouvy a zaplacení zálohy, pokud není v objednávce nebo kupní smlouvě ujednáno jinak. V případě poruchy na zařízení při výrobě, může být tento termín posunut. V tomto případě nemá zákazník nárok na jakékoliv kompenzace za pozdní termín dodání. Zákazník je v těchto případech vždy informován e-mailem.

6.2. Dodavatel pro doručení využívá služeb třetího subjektu. Za kvalitu jeho služeb nenese žádnou odpovědnost. Zákazník tedy není oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu nevyhovujícího termínu doručení hotové zakázky, která je způsobena pozdním dodání ze strany přepravní služby. Přepravce dodává zásilky do druhého pracovního dne od expedice z naší firmy.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2016 a ruší platnost všech předchozích ustanovení. Dodavatel si vyhrazuje právo změny všeobecných obchodních podmínek bez předchozího upozornění.SOCIÁLNÍ SÍTĚ


Facebook
Instagram
Google+
MÁTE ZÁJEM O NÁŠ NEWSLETTER?

Budeme vás pravidelně informovat o novinkách.
Získejte výhodné nabídky dárkových balíčků.

 


  

+420 777 332 065